Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Matematický klokan 2017

Jako každoročně, tak i v tomto školním roce se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan, která se konala v pátek 17. března 2017. Do soutěže se zapojilo celkem 42 žáků, z toho 34 žáků v kategorii Junior a 8 žáků v kategorii Student.

Umístění nejúspěšnějších řešitelů:

kategorie Junior

1. místo David Hrdlička, 2.C
2. místo Daniel Blažek, 1.C
3. místo Tomáš Schmied, 1.A

kategorie Student

1. místo Bronislav Beneš, 4.C
2. místo Adéla Höferová, 3.A
3. místo Lukáš Kondiolka, 3.C

Všem úspěšným řešitelům k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Mgr. Milan Němec (zástupce ředitele školy)