Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Volby do školské rady

Dne 2.10.2017 od 12,00 do 15,00 proběhnou v budově školy volby do školské rady. Volena bude třetina členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a třetina členů za pedagogické pracovníky školy. Voleb se mohou zúčastnit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci školy a pedagogičtí pracovníci školy. Bližší informace zde. Seznam kandidátů pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků zde. Seznam kandidátů pro volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy zde.

Mgr. Milan Němec (předseda volební komise)