Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 29. listopadu 2017 proběhlo školní kolo 44. ročníku Olympiády v českém jazyce.
Do soutěže se přihlásilo 27 studentů. Byli zařazeni do II. kategorie soutěže, která je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol.
Zadané úkoly řešili soutěžící samostatně pod dohledem dvou pedagogů po dobu 90 minut.
K nejlepším řešitelům zadaných úkolů patřili: A. Höferová, T. Bujoch, T. Nevludová a M. Střílka.

Do okresního kola OČJ, které proběhne 1. 2. 2018, byli navrženi dva žáci s nejvyšším počtem bodů: Adéla Höfferová ze třídy 4. A (25 bodů) a Tomáš Bujoch ze třídy 3. B (23,5 bodů).

Zúčastněným žákům děkujeme a postupujícím blahopřejeme!

Mgr. Ivana Štěpánová