Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Matematický klokan 2018

Také v tomto roce se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž se na škole konala v pondělí 19. března 2018. Do soutěže se zapojilo celkem 29 žáků, z toho 18 žáků v kategorii Junior a 11 žáků v kategorii Student.

Umístění nejúspěšnějších řešitelů:

kategorie Junior

1. místo Jakub Češka, 1.C
2. místo Samuel Zvolenský, 2.C
3. místo Patrik Vjačka, 2.A

kategorie Student

1. místo Daniel Piontek, 4.C
2. místo David Hrdlička, 3.C
3. místo Matěj Střílka, 3.B

Všem úspěšným řešitelům k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Mgr. Milan Němec (zástupce ředitele školy)