Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Soutěž v cizích jazycích – jazyk anglický

Dne 22. 3. 2018 se konalo krajské kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.
V kategorii III A určené žákům 1.-3. ročníku všech typů středních odborných škol naši školu reprezentoval Tomáš Schmied ze třídy 2.A, který nás vzorně reprezentoval. Umístil se na prvním místě v Moravskoslezském kraji a jako nejlepší z kraje postoupil do celostátního kola.
Tomáši mockrát děkujeme a přejeme mnoho úspěchu v dalším kole.

Mgr. Božena Wiesnerová