Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do čtvrtku 1.3.2018. (zveřejněno dne 24.1.2018)

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)