Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Celokrajská konference enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty 7. a 8. června 2018

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace pořádala celokrajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pod názvem Využití ICT v environmentální výchově – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Dvou denní akce se konala 7. a 8. června 2018 za přítomnosti televize Polar. Zahájení konference bylo na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě, v pátek se účastníci přesunuli na Střední školu teleinformatiky, kde se konaly workshopy k dané problematice.

Konferenci zahájila koordinátorka EV Střední školy teleinformatiky, Ostrava. Byli představeni Vážení hosté Moravskoslezského kraje a KEVU.

Všechny účastníky přivítal ředitel Střední školy teleinformatiky Ing. Pavel Zubek a úvodní slovo bylo předáno náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a zemědělství paní Jarmile Uvírové.

Programem prvního dne byly informační technologie a možnosti jejich využití v environmentální výchově. Učitelé se dozvěděli o projektu Floreon+, což je projekt na vytvoření integrační a provozní platformy pro podporu řešení krizových situací. Zajímavým tématem byla ochrana životního prostředí vs. Intenzivní zemědělství, které prezentoval Ing. Jan Toman. Fakulta elektrotechniky a informatiky předvedla praktické využití vybraných výsledků R&D pro chytrá města. Dalším blokem na VŠB byla tematická exkurze ve StudentCar, na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Na programu bylo i centrum ENET, kde se účastníci dozvěděli, jak funguje sluneční a větrná energie. Zajímavá exkurze byla do IT4Innovations národního superpočítačového centra, kde nám byla představena výkonnost a struktura superpočítače. Večerní program byl velmi zajímavý, proběhl v Planetáriu v Ostravě na téma „Fajny pořad“, Živá obloha, Let Vesmírem a pozorování noční oblohy. Účastníci mohli dalekohledem pozorovat planety Jupiter, Venuši a hvězdy.

Program druhého dne se konal na Střední škole teleinformatiky, Ostrava. Proběhla prohlídka celého areálu školy a představení výuky odborných předmětů. Důležitou součástí programu byly workshopy na téma: Internet věcí s praktickou ukázkou smarthone, na níž se podíleli žáci naší školy. Dále byly představeny výukové sady PASCO s bezdrátovými sensory a systém NEW JOKRYS cloud computing, který ve svém principu úspěšně propojuje pedagogy, žáky a rodiče.

Poděkování patří Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technické univerzitě v Ostravě za poskytnuté prostory, učitelům, žákům a dalším zaměstnancům Střední školy teleinformatiky za organizaci konference, přednášejícím za odborné a přínosné příspěvky a pedagogům za účast a nadšení pro inovaci a modernizaci výuky. Všichni účastníci obdrželi Osvědčení vydané Klubem ekologické výchovy, účastnický list a prezentační materiály.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)