Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Celokrajská konference koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje – 7. 6. – 8. 6. 2018

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace pořádá Celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Využití ICT v environmentální výchově“ – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách“ ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2018. Záštitu nad celokrajskou konferencí koordinátorů EV Moravskoslezského kraje převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Tento vzdělávací program byl akreditován rozhodnutím MŠMT ze dne 11.10.2016 číslem jednacím MŠMT- 32526/2016-2-906 na základě § 25 a § 27 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád. Tato konference je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Pozvánka (v pdf) s přihláškou https://bit.ly/2GINGOE na konferenci zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)