Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 17. prosince 2018 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 52 studentů 1. až 3. ročníku. V první části soutěže řešili úkoly z gramatiky doplněné poslechem.

Pět nejlepších studentů postoupilo do ústní části, ve které si mohli vylosovat jedno všeobecné téma. Úroveň všech soutěžících byla velmi vyrovnána. Na 3. místě se umístila Beáta Grossmannová ze třídy 1. C, na 2. místě Evžen Florov ze třídy 3. C a vítězem školního kola se stal Tomáš Schmied ze třídy 3.A, který bude reprezentovat naší školu v okresním kole soutěže.

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za účast.

Mgr. Božena Wiesnerová