Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Olympiáda v českém jazyce 2018/2019 (45. ročník, II. kategorie)

Školního kola Olympiády v českém jazyce 2018/2019 se v kategorii určené žákům středních škol zúčastnilo 36 žáků školy. Zapojili se žáci všech tříd, ročníků i studijních oborů.

Do okresního kola postupují 2 žáci s nejvyšším počtem dosažených bodů. Jsou jimi Šimon Cieslar ze třídy 4. B a Patrik Vjačka z 3. C.

Okresní kolo se uskuteční 29. 1. 2019 ve Středisku volného času v Ostravě.

Postupujícím soutěžícím přejeme úspěch v řešení jazykových úloh.

Mgr. Ivana Štěpánová