Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Exkurze na VŠB – TU Ostrava

Dne 28.1.2019 se žáci 4.ročníku zúčastnili od 9.00 do 13.00 hod. exkurze na VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra telekomunikací. V úvodu vedení katedry studentům představilo koncepci katedry včetně možností studia. Následovala přednáška o studijních oborech Telekomunikační technika a Mobilní technologie a přednáška na téma Bezpečně v kyberprostoru. Po ukončení společné části byli žáci rozděleni do skupin přibližně po 10-ti a od 10.30 následovala prohlídka odborných učeben a laboratoří v 15. minutovém cyklu pro jednu skupinu na jednom pracovišti – rádiové sítě, IP telefonie, přístupové sítě, mikropočítačová technika, počítačové sítě, elektrotechnické obvody, číslicová technika, přenosové systémy a média, optické komunikace, Esport.

Ing. Pavel Koždoň