Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Prezentace společnosti ČD – Telematika, a.s.

Dne 14.2.2019 se žáci tříd 3.A a 3.B ve 4. vyučovací hodině a žáci tříd 4.A a 4.B v 5. vyučovací hodině zúčastnili prezentace společnosti ČD – telematika, a.s. V úvodu zástupce vedení společnosti seznámil žáky s působením společnosti v rámci ČR, portfoliem pracovních činností a možnostmi uplatnění na trhu práce. Následovaly prezentace z oblasti vývoje a aplikace IoT řešení, servisní činnosti a z oblasti lidských zdrojů. Bližší informace na www.nenechsevykolejit.cz.

Ing. Pavel Koždoň