Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Krajské kolo soutěže v AJ

Dne 22.3.2019 se konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Tomáš Schmied ze třídy 3.A. Soutěžil v kategorií III C určenou pro žáky 1. až 3. ročníku středních odborných škol. Úroveň soutěžících byla velmi vyrovnaná. Soutěž se skládala ze dvou častí, písemné, kde na základě slyšeného textu soutěžící měli splnit zadaný úkol, a ústní kde důležitou roli hrála jazyková pohotovost a kreativita. Tomáš Schmied se umístil na krásném 2. místě pouze 0,5 bodu od vítěze.
Blahopřejeme a děkujeme Tomášovi za skvělou reprezentaci.

Mgr. Božena Wiesnerová