Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Matematický klokan 2019

Naše škola se již tradičně každým rokem zapojuje do mezinárodní soutěže s názvem Matematický klokan. Soutěž se tentokráte konala v pátek 22. března 2019 a účastnilo se jí celkem 34 žáků, z toho 23 žáků v kategorii Junior a 11 žáků v kategorii Student.

Umístění nejúspěšnějších řešitelů:

kategorie Junior

  1. místo Adam Richter, 1.C
  2. místo Stanislav Ondřej Motyka, 1.A
  3. místo Petr Bílovský, 2.A

kategorie Student

  1. místo David Hrdlička, 4.C
  2. místo Lukáš Tížek, 4.A
  3. místo Patrik Vjačka, 3.C

Všem úspěšným řešitelům k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Mgr. Milan Němec (zástupce ředitele školy)