Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní poznávací zájezd do Anglie 2019

Ve dnech 18. – 22.3.2019 jsme se již po deváté zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie.

Poprvé jsme zaplnili celý autobus. Celkem bylo 54 žáků z 1. až 3. ročníku. Pedagogický doprovod zajišťovaly vyučující AJ Mgr. Bardaševská, Mgr. Wiesnerová a Mgr. Bidláková

Program byl opět nabitý: nejznámější místa a pamětihodnosti Londýna včetně Londýnského oka

a Muzea voskových figurín a jednodenní výlet do přímořského města Brighton, kde jsme navštívili Muzeum podmořského světa.  Během našeho zájezdu jsme slyšeli spoustu zajímavých informací a podnikli také tolik oblíbené nákupy.

Atraktivní součástí zájezdu bylo ubytování v hostitelských rodinách, které bylo pro většinu studentů velkým zážitkem.

Počasí nám přálo a také cestu autobusem jsme zvládli bez sebemenších problémů.

Závěrem můžeme konstatovat, že zájezd do Londýna a okolí se opět vydařil a že na něj budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Marcela Bardaševská