Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) nejpozději do pátku 1. 3. 2019.

Úřední doba na sekretariátu školy:
každý pracovní den 8:00 – 15:30 (polední pauza 12:00 – 12:30)

(Zpráva zveřejněna 25.1.2019)

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)