Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Ekologicko-sportovní pobyt 2019

Ve dnech 9 a 10.5.2019 proběhl sportovně ekologický pobyt. Akce se účastnili žáci druhých ročníků. Místem pobytu byla Morávka , hotel Lipový. Tentokrát nám počasí nepřálo a první den jsme museli strávit v objektu. Hotel má naštěstí dost společenských prostor, které jsme beze zbytku využili. Třídy byly rozděleny na menší celky a postupně se realizoval připravený program. Za zmínku stojí ekologickoekonomický interaktivní blok Fair trade, nácvik relaxační techniky autogenní trénink, desková hra Multipolis, vybíjená, stolní tenis, fotbálek. Po večeři jsme shlédli film Diagnoza šampion – mimochodem zajímavé téma, jak může americký fotbal organicky poškodit mozek. Druhý den nepršelo a tak jsme mohli použít tzv.suchou variantu programu. Po velmi zajímavé přednášce lesníka – ing. Langer – Lesy ČR, jsme vyrazili ven. Prošli jsme Morávku křížem krážem, byli jsme u přehrady, shlédli památník nacisty zavražděných občanů, míjeli jsme překrásná místa této malebné podhorské vesnice. Myslím, že i přes nepřízeň počasí se pobyt vydařil.

Mgr. Dagmar Szpandrzyková