Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku do 2. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do středy 29.5.2019 do 12,00 na sekretariátu školy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)