Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EkoEnergie 19 – Chytrý region

EkoEnergie 19 – Chytrý region


Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové vyhlašuje projekt EkoEnergie 19 – Chytrý region.

Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o ekologii  a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků,  zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních a deset středních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z určených témat:

  • Úspory energií jsou cool  – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití
  • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

S těmito tématy budou žáci seznámeni na workshopu formou odborných přednášek, který proběhne 9. října 2019. Zde získají další informace ohledně požadavků na zpracování prezentace, způsob hodnocení a součástí workshopu bude exkurze „pasivního domu“ v Ostravě-Hulvákách a exkurze centra ENET – VŠB-TU Ostrava.

27. listopadu 2019 proběhne finále soutěže žáků.

Práce žáků budou představeny formou prezentací v délce maximálně 10 minut. Jedna prezentace může být představena maximálně dvěma žáky. Za školu přihlaste vždy jednu žákovskou práci. Jeden pedagogický doprovod za školu.

Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny, zvlášť pro ZŠ, zvlášť pro SŠ:

1. místo 5000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny
2. místo 3000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny
3. místo 2000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny

Pozvánka k projektu je k dispozici zde.
Přihlášky podávejte formou vyplněním elektronického formuláře v termínu do 13. září 2019.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)
Darina Gužíková (sekretariát)

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)