Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Třicet let svobody: 30. výročí sametové revoluce

Třicáté výročí od pádu komunismu v roce 1989 sice budeme slavit až v listopadu, ale už 19. září si studenti čtvrtých a třetího ročníků výročí připomněli přednáškou Martina Mejstříka.

Martin Mejstřík patřil v letech  1989-1990 k organizátorům shromáždění 17. listopadu a byl spolupředsedou stávkového výboru VŠ.

Jeho přednáška vycházela z osobních zkušeností ve studentském hnutí před listopadem 1989, z událostí na Národní třídě 17. listopadu 1989 a samozřejmě stávky vysokoškoláků, která vyústila v pád komunistického režimu.

Součástí přednášky byla ukázka z Mejstříkovy knihy Deník – řekněte jim že sametová: zápisky studentského vůdce o životě a aktivitách před Sametovou revolucí a projekce pasáže z filmu Olgy Sommerové České studentské revolty, 80. léta.

V závěru setkání měli žáci možnost položit své dotazy a sdílet  osobní názory pana Mejstříka.

To, jak se Československo zbavilo totalitního režimu a po jedenačtyřiceti letech se vrátilo mezi nezávislé demokratické státy, bude rovněž předmětem projektových hodin, které škola spolu s žáky připravuje na měsíc listopad.

Mgr. Ivana Štěpánová