Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

30 let demokracie

V průběhu listopadu jsme v naší škole pokračovali v projektech, které připomínají 30. výročí sametové revoluce.

Studenti dokončili návrhy plakátů tematicky souvisejících  s událostmi roku 1989.  Účastnili se znalostního kvízu Listopad 1989 v otázkách. V hodinách společenskovědních předmětů debatovali o změnách, kterými naše země za třicet let prošla, a sledovali dokumenty, které je přibližují.

15. listopadu zástupci žáků čtvrtých ročníků zavítali do Dolní oblasti Vítkovic. Podíleli se na projektu Svobodní lidé kraje Moravskoslezského-Sametový Revolver Ostrava!!! Debatovali nad filmy s lidskoprávní tematikou, navštívili výstavu, obdrželi pozvání na koncert.

Jednou z posledních připravovaných akcí k oslavě výročí bude účast žáků školy na projekci filmu Amnestie v prosinci.

Mgr. Ivana Štěpánová