Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Olympiáda v českém jazyce

46. ročník – 2019/2020

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

26. listopadu 2019 proběhlo u nás školní kolo této soutěže. Postupového kola se ve II. kategorii zúčastnilo 30 žáků.

Do okresního kola, které se uskuteční 23. 1. 2020 ve Středisku volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, jsou vysláni dva žáci, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů: Jan Neuwirt z 2. C a Stanislav Šustr z 1. C třídy.

Děkujeme všem žákům za účast v soutěži a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Ivana Štěpánová