Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 16. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce určeno pro žáky 1. – 3. ročníku. Soutěž se skládala z písemné části, kde úkolem žáků bylo zvládnout poslechová a gramatická cvičení. Šest nejlepších žáků postoupilo do ústní části. Celkem se soutěže zúčastnilo 31 žáků. Na třetím místě se umístil Jiří Pastrňak ze třídy 2. A, na druhém místě Beáta Grossmannová ze třídy 2. C a vítězem se stal Adam Kotulič ze třídy 3. C. Dne 5.2.2020 bude vítěz reprezentovat naší školu v okresním kole.

Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a Adamovi držíme palečky v okresním kole.

Mgr. Božena Wiesnerová