Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Opatření školy v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků ve škole. Škola proto bude pro žáky uzavřena. Výuka po dobu trvání nouzového stavu bude probíhat s využitím informačního systému školy (Škola OnLine), prostřednictvím komunikace e-mailem, dalšími aplikacemi Office 365 a systémem Moodle. Proto je nezbytně nutné, aby žáci školy pravidelně navštěvovali výše uvedené systémy, na které jim budou učiteli zasílány učební materiály a úkoly.

Ruší se i další aktivity ve škole – přípravné kurzy, třídní schůzky. Toto opatření platí až do odvolání nouzového stavu.

Žáci mají automaticky odhlášeny obědy. Toto opatření se týká i Domova mládeže naší školy. Od středy 11.3.2020 se zastavuje provoz Domova mládeže.

Další informace prosím sledujte na webu naší školy a školním informačním systému Škola OnLine. Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)