Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Dne 30.4.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství ( http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi ). Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

 

Z obsahu vyplývá, že od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní zkoušky. V červnu se budou realizovat samotné maturitní zkoušky. Bližší informace byly žákům a jejich rodičům zaslány prostřednictvím informačního systému Školy Online.
 
V červnu se také předpokládá realizace jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách – časový harmonogram zatím nebyl MŠMT stanoven.
Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)