Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz střední školy v době přípravy na maturitní zkoušky

 

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy Pravidla pro ochranu zdraví a provoz střední školy v době přípravy na maturitní zkoušky (od 11. května 2020).

Pro účast na přípravě k maturitním zkouškám je nutné, aby žáci vyplnili a při prvním vstupu do školy odevzdali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je k dispozici zde.

 

Rozvrh přípravy k maturitním zkouškám bude žákům k dispozici na informačním systému školy.
Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)