Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz střední školy v době do konce školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. května 2020 vydalo dokument Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020.

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy Pravidla pro ochranu zdraví a provoz střední školy v době do konce školního roku 2019/2020, která se vztahují k výuce žáků 1. až 3. ročníku v době od 1. června 2020. Dle aktualizovaného Harmonogramu uvolňování v oblasti školství (https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) může od 1. června 2020 ve středních školách probíhat realizace praktického vyučování a od 8. června 2020 je povolena přítomnost žáků 1. až 3. ročníku středních škol za účelem konzultací.

Praktické vyučování bude probíhat pouze pro žáky 3. ročníku. Rozvrh praktického vyučování pro žáky 3. ročníku je žákům k dispozici na informačním systému školy. Konzultace budou probíhat pro žáky 1. až 3. ročníku, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Účast žáků ve výše uvedeném období je dobrovolná.

Pro účast na výše uvedených vzdělávacích aktivitách je nutné, aby žáci vyplnili a při prvním vstupu do školy odevzdali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě nezletilého žáka podepsané také zákonným zástupcem. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je k dispozici zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)