Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“

Registrační číslo projektu:
2020-1-CZ01-KA102-077440

Název projektu:
Erasmus+ záruka získání odborných znalostí

Období projektu:
01.09.2020 – 31.08.2021

Popis projektu:
Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“ je zaměřen na odborné vzdělávání spojené s poznáváním nových technologií. V našem projektovém návrhu žáci vyjíždějí ke čtyřem zahraničním partnerům. Hlavním cílem projektu je mezinárodní propojení aktivit středoškoláků v oblasti informačních technologií, programování, telekomunikací, a robotiky.

Projekt je důležitý pro užší sepětí školy s potřebami našeho regionu v oblasti zavádění nových informačních a komunikačních technologií a pro trénink mladých lidí k rozvoji a posílení osobnosti, k obohacení profesionality a ke zlepšení integrace na trhu práce v regionu, celé ČR a v zemích EU. Klademe důraz na týmovou práci, projektové vyučování, problémovou výuku a na prostor pro seberozvíjení. Jednotlivých čtrnáctidenních mobilit se zúčastní 4 různé skupiny žáků, celkem vycestuje 24 žáků. Každá partnerská škola zrealizuje jiný odborný program, který obsahuje odborné oblasti a technologie, které se v naší škole nevyučují. V rámci projektu budou uplatněny pravidla ECVET pro stanovení a zároveň zhodnocení úrovně dosažených odborných znalostí a dovedností. Součástí jednotlivých mobilit bude také volnočasový program, který bude zahrnovat prohlídku města, ve které se mobilita uskutečňuje, návštěvu význačných kulturních památek daného regionu a sportovní aktivity.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 4 dny.

Časový harmonogram stáží:

  • stáž v Bánské Bystrici                                  27. 09. 2020 – 10. 10. 2020
  • stáž ve Varšavě                                             22. 11. 2020 – 05. 12. 2020
  • stáž v Krakově                                              28. 02. 2021 – 13. 03. 2021
  • stáž v Bánské Bystrici                                  14. 03. 2021 – 27. 03. 2021
Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)