Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Pravidla pro provoz domova mládeže ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. srpna 2020 vydalo dokument Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy níže uvedená Pravidla pro provoz domova mládeže ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19Uvedená pravidla se mohou měnit v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací a intenzitou výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých částech České republiky – v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví (MZd).

Od ubytovaných žáků se před prvním příchodem do domova mládeže nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Ve vnitřních prostorách domova mládeže ani na pokojích nemusí ubytovaní žáci nosit roušky. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)