Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Svolání oprávněných osob k volbám členů školské rady

V pondělí 12.10.2020 od 12,00 do 15,00 proběhnou v budově školy volby do školské rady. Volena bude třetina členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a třetina členů za pedagogické pracovníky školy. Voleb se mohou zúčastnit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci školy a pedagogičtí pracovníci školy. 

Seznam kandidátů pro volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

Seznam kandidátů pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Bližší informace naleznete zde.

Mgr. Milan Němec (předseda volební komise)