Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k výuce od středy 14.10.2020 do neděle 1.11.2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne středy 14. října 2020 do neděle 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání. Ve výše uvedeném období bude výuka všech předmětů probíhat distanční formou (včetně předmět Praxe pro žáky 4. ročníku), a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams, dle běžného rozvrhu hodin. Bližší informace byly zaslány prostřednictvím školního informačního systému.  

Dále Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnost v organizaci školního roku  dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)