Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k výuce od pondělí 2.11.2020 do pátku 20.11.2020

Dobrý den,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne pondělí 2. listopadu 2020 do pátku 20. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání. Ve výše uvedeném období bude výuka VŠECH předmětů probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin, který je k dispozici na informačním systému Škola OnLine. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. V období od pondělí 2.11.2020 do pátku 20.11.2020 budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu.

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře může dojít ke znovuobnovení prezenční výuky nebo její části dříve.

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 23. 11. 2020 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace.   

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)