Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 21.12.2020 do neděle 3.1.2021

Dobrý den,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření se s účinností od 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání.

Na základě výše uvedeného usnesení vlády Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnost v organizaci školního roku  dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání a žáci stravující se ve školní jídelně budou mít automaticky odhlášenou stravu. Na výše uvedené dny pak navazují vánoční prázdniny (od 23.12. 2020 do 3.1.2021).

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 4. 1. 2021 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace. 

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)