Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 23.11.2020 do pátku 11.12.2020

Dobrý den,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne pondělí 23. listopadu 2020 do úterý 24. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání. Ve výše uvedeném období bude výuka VŠECH předmětů probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin, který je k dispozici na informačním systému Škola OnLine. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI.Pravidla pro omlouvání. V období od pondělí 23.11.2020 do úterý 24.11.2020 budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu. 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření se s účinností od středy 25. listopadu 2020 do neděle 29. listopadu 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků 4. ročníku ve škole, tzn. výuka všech předmětů bude realizována prezenčně ve škole dle běžného rozvrhu hodin.  

Dále je ve výše uvedeném období umožněno na středních školách prezenčně realizovat pro žáky všech ročníků praktické vyučování. Proto od středy 25.11.2020 bude dle rozvrhu hodin v patřičný den pro žáky tříd 1.A, 1.C, 1.D, 2.A, 2.C, 2.D realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od 7,25 do 9,55 a následně v tento den bude zbývající výuka probíhat od 11,05 distančně on-line s využitím MS Teams.  Pro žáky tříd 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 3.D bude v patřičný den dle rozvrhu hodin realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od od 13,10 do 15,35 a zbývající výuka v tento den bude od 8,15 do 11,50 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams. Pro žáky třídy 3.C bude v patřičný den dle rozvrhu hodin realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od od 11,55 do 14,45 a zbývající výuka v tento den bude od 8,15 do 11,00 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams.  

Pro žáky, kteří dojíždějí do školy z větší vzdálenosti, bude vyučujícími tolerován příchod do výuky Praxe nebo návrat do distanční formy výuky v daném dni se zpožděním souvisejícím s přepravou do/ze školy.   

Výuka ve zbylých dnech pro žáky 1., 2. a 3. ročníku bude pro všechny ostatní předměty probíhat v plném rozsahu distančně on-line formou s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. 

V období od středy 25.11.2020 do pátku 27.11.2020 budou mít žáci 1., 2. a 3. ročníku stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu. 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 o přijetí krizového opatření se s účinností od pondělí 30. listopadu 2020 do soboty 12. prosince 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků 4. ročníku ve škole, tzn. výuka všech předmětů bude realizována prezenčně ve škole dle běžného rozvrhu hodin.  

Dále je ve výše uvedeném období umožněno na středních školách prezenčně realizovat pro žáky všech ročníků praktické vyučování. Proto od pondělí 30.11.2020 bude dle rozvrhu hodin v patřičný den pro žáky tříd 1.A, 1.C, 1.D, 2.A, 2.C, 2.D realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od 7,25 do 9,55 a následně v tento den bude zbývající výuka probíhat od 11,05 distančně on-line s využitím MS Teams.  Pro žáky tříd 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 3.D bude v patřičný den dle rozvrhu hodin realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od od 13,10 do 15,35 a zbývající výuka v tento den bude od 8,15 do 11,50 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams. Pro žáky třídy 3.C bude v patřičný den dle rozvrhu hodin realizována prezenčně ve škole výuka předmětu Praxe od od 11,55 do 14,45 a zbývající výuka v tento den bude od 8,15 do 11,00 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams.  

Pro žáky, kteří dojíždějí do školy z větší vzdálenosti, bude vyučujícími tolerován příchod do výuky Praxe nebo návrat do distanční formy výuky v daném dni se zpožděním souvisejícím s přepravou do/ze školy.   

Výuka ve zbylých dnech pro žáky 1., 2. a 3. ročníku bude pro všechny ostatní předměty probíhat v plném rozsahu distančně on-line formou s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání.

V období od pondělí 30.11.2020 do pátku 11.12.2020 budou mít žáci 1., 2. a 3. ročníku stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu. 

Při prezenční výuce ve škole nadále platí všechna ostatní pravidla stanovená Pravidly pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 aktualizace k 18.9.2020tj. ve VŠECH prostorách školy platí žáky školy i zaměstnance povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky: rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. (dále jen „rouška“) – např. chodby, záchody, učebny a laboratoře. Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit. 

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 14. 12. 2020 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace.   

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)