Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 7.12.2020 do úterý 22.12.2020

Dobrý den,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne pondělí 7. prosince 2020 do úterý 22. prosince 2020 (výše zmíněné usnesení trvá jen do 12.12.2020, ale předpokládám, že bude nouzový stav prodloužen až do 22.12.2020) umožňuje osobní přítomnost žáků 4. ročníku ve škole, tzn. výuka všech předmětů bude realizována prezenčně ve škole dle běžného rozvrhu hodin.

Dále je ve výše uvedeném období umožněna na středních školách pro žáky 1. až 3. ročníku rotační prezenční výuka po týdnech všech předmětů a prezenčně výuka Praxe, tj. od pondělí 7.12.2020 do pátku 11.12.2020 bude prezenční výuka všech předmětů pro 1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C a 3.C a distanční výuka on-line formou s využitím MS Teams v plném rozsahu dle rozvrhu hodin pro 1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 2.D a 3.D. (mimo předmět Praxe, jejíž výuka proběhne prezenčně ve škole a zbývající hodiny v daný den budou odučeny on-line formou – Praxe pro 1.D a 2.D od 7,25 do 9,55 a pro 1.B, 2.B, 3.B a 3.D od 13,10 do 15,35). Probírané učivo v rámci distanční výuky on-line formou a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání.

Od pondělí 14.12.2020 do 18.12.2020 se třídy 1. až 3. ročníku prohodí, tj. prezenční výuka ve škole všech předmětů pro 1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 2.D a 3.D a distanční výuka on-line formou s využitím MS Teams v plném rozsahu dle rozvrhu hodin pro 1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C a 3.C (mimo předmět Praxe, jejíž výuka proběhne prezenčně ve škole v patřičný den dle rozvrhu hodin a zbývající hodiny v daný den budou odučeny on-line formou – Praxe pro 1.A, 1.C, 2.A, 2.C od 7,25 do 9,55 a pro 3.A od 13,10 do 15,35 a pro 3.C 11,55 do 14,45). Probírané učivo v rámci distanční výuky on-line formou a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. 

Od pondělí 21.12.2020 do úterý 22.12.2020 bude prezenční výuka všech předmětů pro 1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C a 3.C a distanční výuka on-line formou s využitím MS Teams v plném rozsahu dle rozvrhu hodin pro 1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 2.D a 3.D. (mimo předmět Praxe, jejíž výuka proběhne prezenčně ve škole a zbývající hodiny v daný den budou odučeny on-line formou – Praxe pro 1.B a pro 3.D od 13,10 do 15,35). Probírané učivo v rámci distanční výuky on-line formou a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání.

Pro žáky, kteří dojíždějí do školy z větší vzdálenosti, bude vyučujícími tolerován příchod do výuky Praxe nebo návrat do distanční formy výuky v daném dni se zpožděním souvisejícím s přepravou do/ze školy.

Žáci 1. až 3. ročníku, kteří se v září stravovali a mají zaplaceno, budou mít v době prezenční výuky automaticky nahlášenou stravu.

Při prezenční výuce ve škole nadále platí všechna ostatní pravidla stanovená Pravidly pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 aktualizace k 18.9.2020tj. ve VŠECH prostorách školy platí žáky školy i zaměstnance povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky: rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. (dále jen „rouška“) – např. chodby, záchody, učebny a laboratoře. Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), nesmí do školy vstoupit.

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 4. 1. 2021 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace.   

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)