Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k ubytování na domově mládeže od pondělí 23.11.2020 do pátku 11.12.2020

Dobrý den,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-23–listopadu-1197.pdf), 1198 (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-25–listopadu-1198.pdf) a 1199 (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-30–listopadu-1199.pdf) o přijetí krizového opatření se s účinností od středy 25. listopadu 2020 do pátku 11. prosince 2020 povoluje osobní přítomnost ubytovaných žáků na domově mládeže, kterým na jejich střední škole ve výše uvedené dnyprobíhá prezenční výuka.

Pokud ve výše uvedeném období žákům na jejich školách probíhá distanční forma vzdělávání, tak je osobní přítomnost žáků na domově mládeže zakázána.

Ve všech společných prostorech domova mládeže je povinnost nosit roušky a dále platí Pravidla pro pvoroz domova mládeže ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Příjezd na domov mládeže je pro žáky, kterým probíhá prezenční výuka, umožněn vždy den předem od 18,00. Stravu si můžete objednat prostřednictvím https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=5270

O možnosti ubytování od pondělí 14. 12. 2020 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny patřičné informace. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)