Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 22. března 2021 do pátku 26. března 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 300 o změně krizového opatření  se od pondělí 22. března 2021 do pátku 26. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzděláváníV uvedeném období bude výuka všech předmětů (včetně předmětu Praxe) probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. Ve výše uvedeném období budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu. 

O způsobu výuky (prezenční nebo distanční) od pondělí 29. března 2021 Vás budu informovat v okamžiku, kdy budou zveřejněny oficiální patřičné informace.  

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)