Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 12. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN vydaného 6. dubna 2021 se od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzděláváníV uvedeném období bude výuka všech předmětů (včetně předmětu Praxe) probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. Ve výše uvedeném období budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu. 

V pondělí 12. dubna 2021 má vláda ČR na svém zasedání schválit možnost prezenční přítomnosti žáků středních škol na praktickém vyučování (v našem případě předmět Praxe) od pondělí 19. dubna 2021 –  jakmile budou zveřejněny oficiální patřičné informace, tak Vás o nich budu bezprostředně informovat.   

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476. 

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)