Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici zde. Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do pondělí 1.3.2021. Pracovní doba sekretariátu je v pracovní dny od 8,00 do 15,30 nebo dle telefonické domluvy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)