Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky od pondělí 24. května 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví číslo 471 ze dne 17. května 2021 se s účinností od pondělí 24. května 2021 umožňuje osobní přítomnost všech žáků bez rotací na vyučování ve středních škole, tj. výuka všech předmětů bude probíhat dle rozvrhu hodin prezenčně ve škole. Po celou dobu vyučování bude pro žáky platit povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 – mimo dobu svačiny, stravování ve školní jídelně a při výuce tělesné výchovy.

Žáci, kteří se v průběhu 1. pololetí stravovali ve školní jídelně, budou mít automaticky přihlášenou stravu. Pokud se žák stravovat nebude chtít, tak si stravu odhlásí prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky/osobně u vedoucí školní jídelny.

V pondělí 24. května 2021 a v úterý 25. května 2021 bude pro žáky 1. až 3. ročníku ředitelské volno z důvodu konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky – v úterý 25. května 2021 bude probíhat pro třídu 3.A výuka předmětu Praxe od 12,20 do 14,45.

Prezenční výuka všech předmětů ve škole proto začne pro všechny žáky ve středu 26. května 2021 – mimo třídu 3.A viz výše, kde v úterý 25. května 2021 bude probíhat výuka Praxe.

V pátek 28. května 2021 bude pro žáky 1. až 3. ročníku ředitelské volno z důvodu konání písemné zkoušky z odborných předmětů.

Ve výše uvedených dnech, kdy bude ředitelské volno, budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu.

Žák, který se bude prezenčně ve škole účastnit výuky, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být před začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy od firmy Sejoy dle následujícího postupu https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

Žáci budou testování 1xtýdně. Testování proběhne na začátku 1. vyučovací hodiny v daném týdnu, tj. ve středu 26. května 2021 (pro třídu 3.A v úterý 25. května 2021) a dále pak každé pondělí. Testování bude probíhat v učebnách dle rozvrhu hodin. Nepřítomní žáci budou po příchodu do školy testování na sekretariátu školy.

Testovat se nemusí žáci, pro které platí níže uvedené výjimky:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 starší 72 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) od aplikace první dávky očkovací látkyv případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Výše uvedené výjimky a) a b) je žák je povinen prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)