Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výsledky voleb do školské rady

Z řad pedagogických zaměstnanců školy byli do školské rady zvoleni Mgr. Daniela Gocalová 83,33 % odevzdaných volebních lístků a Ing. Pavel Koždoň 90,00 % odevzdaných volebních lístků. Bylo rozdáno 30 volebních lístků a 28 volebních lístků bylo platných. Volební účast z řad pedagogických zaměstnanců školy byla 88,24 %. 

Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků byli do školské rady zvoleni Vladimír Buš 81,67 % odevzdaných volebních lístků a Kateřina Polcerová 61,67 % odevzdaných volebních lístků. Kandidátka Renáta Sovadinová obdržela 51,67 % odevzdaných volebních lístků. Bylo rozdáno 60 volebních lístků a 60 volebních lístků bylo platných. Volební účast z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy byla 15,04 %. 

V Ostravě dne 19.5.2021 

Mgr. Milan Němec (předseda volební komise)