Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Besedy s městskou policií

Na naší škole probíhají zajímavé besedy s městskou policií. Žáci se dozví, jak se chovat v mimořádných životních situacích. Besedy jsou doplněny praktickou ukázkou a nácvikem sebeobrany.

Mgr. Dagmar Szpandrzyková