Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Adaptační kurz

Ve dnech 2. a 3. září 2021,  7. a 8. září 2021 proběhly adaptační kurzy prvních ročníků. Noví žáci se vzájemně poznávali u společenských seznamovacích her a třídnických aktivit. Na programu byly také prezentace o škole, prezentace o technice na škole a nechyběly ani informace o sportovních aktivitách, které se na naší škole pořádají. Žáci získali informace o tom, kam po škole. Počasí nám přálo, byla i turistika – chata Kotař, přehrada. Ve večerních hodinách se promítaly filmy.

Mgr. Dagmar Szpandrzyková