Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Potravinová sbírka

Naše škola se i letos zapojila do sbírky potravin pro Potravinovou banku při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci a zaměstnanci školy přinesli 133 kilogramů potravin. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteři se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Velký dík patří všem dárcům, kteří potravinami přispěli do sbírky, a díky kterým se mohla částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem.

Ing. Pavel Zubek, ředitel školy