Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 16. 12. 2021 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterou každoročně vypisuje MŠMT. Písemné části, která se skládala z poslechu a gramaticko-lexikálního testu, se na naší škole zúčastnilo celkem 39 studentů všech tříd 1. – 3. ročníku. Pět nejlepších postoupilo k ústní části. Ti mluvili na zadané téma a také reagovali na různé otázky poroty. Vítězem soutěže se stal Vojtěch Augste z 3. C, který nás bude reprezentovat i v okresním kole. Na 2. místě se umístil Vojtěch Sládeček z 3. C a na třetím místě Leoš Rusek 3. C.  
Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Mgr. Božena Wiesnerová