Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Beseda v American Corner

V předvánočním týdnu absolvovaly třídy 1.B, 3.B a 3.D besedu v American Corner, jež je součástí Britského centra sídlícího v prostorách Knihovny města Ostravy. Studenti se zde dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě a reáliích USA, měli možnost zapojit se do diskuze a prohlédnout si prostory American Corner, se kterým naše škola úzce spolupracuje a pravidelně navštěvujeme přednášky a besedy s americkou tematikou.

Ing. Radka Šmiřáková