Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Olympiáda v českém jazyce (48. ročník – 2021/2022)

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

Dne 18. ledna 2022 proběhlo školní kolo této soutěže. Žáci plnili úlohy z gramatiky a psali slohovou práci. Z 16 zúčastněných žáků  se nejlépe vedlo Monice Pustkové ze třídy 1. C a Jaromíru Zajíčkovi z 2. C.

Oba jsou doporučeni k postupu do okresního kola.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Mgr. Ivana Štěpánová