Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k provozu školy od pondělí 21. února 2022

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od pondělí 21. února 2022, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  se již žáci školy ani zaměstnanci školy  nebudou testovat před začátkem vyučování. Dále také končí povinnost zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků informovat školu o pozitivním výsledku výsledku RT-PCR. Škola již nadále nebude poskytovat KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt.

Nadále bude platit, že při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy (botárna, šatny, chodby, toalety, školní jídelna, aj.) je povinností pro žáky a zaměstnance školy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky, a to takovými ochrannými prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd, což je v současnosti respirátorem třídy FFP2 nebo KN95.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy