Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Celostátní matematická soutěž – 2022

Úspěšní řešitelé školní matematické soutěže se zúčastnili 25. 3. 2022 na SŠ elektrotechnické Na Jízdárně dalšího kola matematické soutěže. Za 1. ročník: Pavel Strakoš a Monika Pustková, za 2. ročník: Vojtěch Otáhal a Lukáš Ziomek a za 4. ročník: Richard Nadkanský a Jan Neuwirt.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Kateřina Lašková