Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Matematický klokan 2022

V pátek 18. března 2022 se 30 žáků naší školy zapojilo do mezinárodní soutěže  Matematický klokan. V kategorii Junior soutěžilo celkem 17 žáků a v kategorii Student soutěžilo celkem 13 žáků.

Umístění nejúspěšnějších řešitelů:

kategorie Junior

  1. místo Monika Pustková, 1.C
  2. místo Ondřej Grygarčík, 2.C
  3. místo Mário Daniel Doskočil, 1.C

kategorie Student

  1. místo Leoš Rusek, 3.C
  2. místo Stanislav Šustr, 3.C
  3. místo Adam Richter, 4.C, Jan Neuwirt, 4.C 

Všem úspěšným řešitelům k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Mgr. Milan Němec (zástupce ředitele)